ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ลดต่ำลงแล้ว เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ลดต่ำลงแล้ว เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ในช่วงปลายฤดูฝน เตรียมเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ปริมาณฝนในหลายพื้นที่ทางตอนบนเริ่มลดน้อยลง ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักทางตอนบน อาทิ แม่น้ำปิง และแม่น้ำน่าน ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ส่งผลให้ปัจจุบัน (27 ต.ค.65) ที่สถานวัดน้ำ C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่านในอัตรา 2,261 ลบ.ม./วินาที แนวโน้มลดลง

กรมชลประทาน ได้ปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเหลือในอัตรา 2,143 ลบ.ม./วินาที ในขณะที่สถานีวัดน้ำ C.29A อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มีปริมาณน้ำไหลผ่านในอัตรา 2,699 ลบ.ม./วินาที ภาพรวมแนวโน้มระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

โดยที่สถานีวัดน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา C.35 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำอยู่ที่ 5.03 เมตร (ร.ท.ก.) ลดลงจากเมื่อวานเวลาเดียวกัน 11 เซนติเมตร ที่สถานีวัดน้ำ C.37 คลองบางบาล บ้านบางบาล ต.บางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำอยู่ที่ 5.32 เมตร (ร.ท.ก.) ลดลงจากเมื่อวานเวลาเดียวกัน 10 เซนติเมตร

ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ลดต่ำลงแล้ว เตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

และที่สถานีวัดน้ำ C.36 คลองบางหลวง บ้านบางหลวงโดด ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำอยู่ที่ 6.37 เมตร (ร.ท.ก.) ลดลงจากเมื่อวานเวลาเดียวกัน 16 เซนติเมตร

ส่วนสถานีวัดน้ำแม่น้ำน้อย C.67 สะพานหัวเวียง ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำอยู่ที่ 5.42 เมตร (ร.ท.ก.) ลดลงจากเมื่อวานเวลาเดียวกัน 8 เซนติเมตร และที่สถานีวัดน้ำ C.68 ตลาดเสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำ 4.59 เมตร (ร.ท.ก.) ลดลงจากเมื่อวานเวลาเดียวกัน 8 เซนติเมตร ทำให้ปัจจุบันในหลายพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายแล้ว

กรมชลประทาน ได้วางแผนช่วยเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหลังน้ำลด ด้วยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งตามจุดต่างๆ เพื่อสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำ

สำหรับการระบายน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม จะรักษาระดับน้ำไว้ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ให้เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งต่อไป ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาหลายพื้นที่ จะเริ่มคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้

นอกจากนี้ กรมชลประทานได้เตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่พร้อมจะเข้าไปให้การสนับสนุนเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือสามารถร้องขอไปยังโครงการชลประทานในพื้นที่ หรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ tunaportucalense.com

ufa slot

Releated